Ditt oppdrag, vår utfordring
Vi er behjelpelige med hele søknadsprosessen for byggesaker, ansvar og kontrollerende. Arkitektoppdrag, rådgivning, kontakt med kommune. mm

Prosjekterer nybygg:
* Garasjer
* Boliger
* Tilbygg
* Hytte
* Naust
* Total leverandør til nøkkelferdig produkt
Kontakt: Endre Hausvik Daglig leder, Tlf: 95 55 55 99 e-post: endre@byggi3.no